Sản phẩm

Thảm cửa HALSTED màu xanh ghi

Giá ban đầu
194,000₫
Giảm giá

LIÊN HỆ: 096.152.7887

Thảm cửa HALSTED màu xanh ghi

|

Sản phẩm tiếp theo →

Thảm cửa HALSTED màu xanh ghi

Số: 904.266.16

Kích thước sản phẩm
Chiều dài: 60 cm 
Chiều rộng: 40 cm 
Diện tích: 0,24 m² 
Mật độ bề mặt: 600 g / m² 
Độ dày cọc: 4 mm

Môi trường
Không có Bisphenol A thêm.
Vật liệu của sản phẩm này có thể tái chế được. Vui lòng kiểm tra các quy tắc tái chế trong cộng đồng của bạn và nếu cơ sở tái chế tồn tại trong khu vực của bạn.


Sản phẩm đã xem